Vispārējie noteikumi

1. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

 

1.1.

Atteikuma tiesības – Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas Atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu” (turpmāk – Noteikumi par distances līgumu).

1.2.

Cenas – Interneta veikalā norādītās attiecīgo preču cenas, par kādām Pārdevējs tās piedāvā iegādei.

1.3.

Interneta veikals – Pārdevēja uzturēta interneta vietne, kas atrodas interneta adresē www.demure.lv un ar kuras starpniecību iespējams iegādāties Pārdevēja piedāvātās preces;

1.4.

Pasūtījuma apmaksas diena – diena, kad Pārdevējs savā norēķinu kontā saņēmis samaksu pilnā apmērā par attiecīgajā pasūtījumā norādītajām precēm.

1.5.

Patērētājs – fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

1.6.

Pārdevējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dekoru darbnīca“, vienotais reģistrācijas numurs 41203064467, juridiskā adrese: ''Cepļi'' Paugurciems Laidzes pagasts, Talsu novads LV-3201

1.7.

Pircējs – persona, kura veic preču pasūtījumu Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kas nav Patērētājs;

1.8.

Pirkumu grozs – Pircēja izvēlētās preces Interneta veikalā;

1.9.

Puses – Pircējs un Pārdevējs.

 

2. Noteikumu darbība

 

2.1.

Noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

2.2.

Papildus šiem noteikumiem Pušu tiesiskās attiecības nosaka CivillikumsKomerclikumsPatērētāju tiesību aizsardzības likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.

2.3.

Tiesiskajām attiecībām starp Pārdevēju un Pircēju, kas nav Patērētājs, nav piemērojami Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu patērētāja tiesības reglamentējošo normatīvo aktu noteikumi.

2.4.

Pasūtījuma apstiprinājums, kurā ir norādītas konkrētās preces un to Cena, ir uzskatāms par starp Pusēm noslēgtā līguma sastāvdaļu.

2.5.

Pārdevējam ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus. Izmaiņas šajos noteikumos stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.demure.lv, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.

 

3. Preču raksturojums un Cenas

 

3.1.

Preču raksturojums, specifikācija un Cenas ir norādītas Interneta veikalā katras attiecīgās preces izvēles logā. Nepieciešamības gadījumā Papildus informāciju par preci iespējams iegūt sazinoties ar Pārdevēja klientu apkalpošanas konsultantu pa tālruni +371 22406824 vai rakstot uz e-pastu info@demure.lv.

3.2.

Preču Cenas ir spēkā savlaicīgas samaksas gadījumā, proti, veicot samaksu šo noteikumu 5.3. punktā norādītajā termiņā.

3.3.

Cenas norādītas bez PVN (pievienotās vērtības nodokļa). Cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.

3.4.

Preču sortiments un Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.demure.lv, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.

 

4. Pirkumu grozs un pasūtījuma noformēšana

 

4.1.

Informācija par to, kā iegādāties preces Interneta veikalā ir izvietota Interneta veikala sadaļā „Informācija”.

4.2.

Pirkumu grozs tiek izveidots Pircējam izvēloties attiecīgo preci un izmantojot izvēlni „Ielikt grozā”.

4.3.

Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas Pirkumu grozā lietojama izvēle „Grozs” lapas labajā augšējā stūrī.

4.4.

Pirkumu grozā redzamas visas izvēlētās preces. Preču daudzums Pirkumā grozā var tikt mainīts. Ja vēlaties norēķināties ar dāvanu karti pirkuma grozā sadaļā ‘’Izmantot dāvanu karti’’ ievadiet dāvanu kartes kodu. Pasūtījuma noformēšanas turpinājumam lietojama izvēlne „Noformēt pasūtījumu”.

4.5.

Sadaļā „Mans Profils” reģistrētiem lietotajiem iespējams piekļūt sistēmai ievadot sava elektroniskā pasta adresi un paroli, kas izmantota reģistrācijai Interneta veikalā. Nereģistrētiem lietotājiem jālieto izvēlne „Reģistrēties” un jānorāda nepieciešamā informācija. Pēc iepazīšanās ar Demure interneta veikala lietošanas noteikumiem un šo noteikumu saturu un to akceptēšanas, pasūtījuma noformēšanas turpinājumam lietojama izvēlne „Maksātāja adrese’’. Pēctam  „Piegāde adrese’’

4.6.

Sadaļā „Piegādes adrese” norādīt piegādes adresi, pārbaudīt un precizēt iepriekš sniegto informāciju. Sadaļā „Piegādes veidi” iespējams izvēlēties piegādes veidu, kā arī norādīt papildus informāciju (šajā lodziņā jāsniedz informācija par personalizēto produktu izmēriem, vēlamais gravējums un ctas ziņas). No izvēlētā piegādes veida ir atkarīga maksa par piegādi un piegādes termiņš. Pasūtījuma noformēšanas turpinājumam lietojama izvēlne „Maksājuma veidi”.

4.7.

Sadaļā „Maksājuma veidi” iespējams izvēlēties apmaksas veidu.

4.8.

Pasūtījums uzskatāms par veiktu un tas kļūst saistošs Pusēm brīdī, kad Pārdevējs saņēmis Pircēja veikto pasūtījumu un nosūtījis uz Pircēja elektroniskā pasta adresi (vai citādi) pasūtījuma apstiprinājumu. Preces tiek nodotas Pircējam tikai pēc pilnīgas pasūtījuma apmaksas. Pircējam nav tiesību saņemt preces pirms pilnīga norēķina veikšanas.

 

5. Samaksas kārtība

 

5.1.

Informācija par samaksas kārtību ir izvietota Interneta veikala sadaļā „Apmaksa&Piegāde”.

5.2.

Pasūtījuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem:

5.2.1.

veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu atbilstoši Pārdevēja izrakstītajam rēķinam;

5.2.2.

ar dāvanu karti. Ja vēlaties norēķināties ar dāvanu karti pirkuma grozā sadaļā ‘’Izmantot dāvanu karti’’ ievadiet dāvanu kartes kodu.

5.3.

Pasūtījums un rēķins tiek anulēti, ja rēķins netiek apmaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā no tā nosūtīšanas brīža Pircējam.

 

6. Piegādes kārtība, maksa par piegādi

 

6.1.

Par preču piegādi ir paredzēta maksa, tā nav iekļauta preces cenā. Informācija par preču piegādi, tajā skaitā maksa par piegādi, ir norādīta Interneta veikala sadaļā „Apmaksa&Piegāde”. Piegāde iespējama visā Latvijas Republikas teritorijā.

6.2.

Piegādes veidu var izvēlēties veicot preču pasūtījumu sadaļā „Piegādes veidi”.

6.3.

Preces tiek piegādātas tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts, un Pārdevējs savā norēķinu kontā ir saņēmis samaksu pilnā apmērā par attiecīgajā pasūtījumā norādītajām precēm.

6.4.

Ja Pircējs nav izvēlējies saņemt preces Pārdevēja tirdzniecības vietā, Latvijas pasta filijālē vai pakomātā, Preču piegādi veic kurjers. Preces tiek piegādātas uz Pircēja pasūtījumā norādīto adresi. Par preču piegādes laiku Puses vienojas telefoniski, Pārdevējam vai preču piegādātājam (kurjeram) zvanot uz pasūtījumā norādīto tālruni. Pircējs ar preču piegādi saistītajos jautājumos var sazināties ar Pārdevēju, zvanot uz Interneta veikalā norādītajiem Pārdevēja tālruņa numuriem.

6.5.

Pēc preču nodošanas kurjeram, tas var sazināties ar Pircēju, lai precizētu ar piegādi saistīto informāciju.

6.6.

Maksimālais preču piegādes termiņš Latvijas Republikas teritorijā precēm, kas ir pieejamas Pārdevēja noliktavā, ir 10 (desmit) darba dienas pēc Pasūtījuma apmaksas dienas . Parasti Preču piegāde tiek veikta ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtījuma apmaksas dienas , tomēr Preču piegāde šādā termiņā netiek garantēta un Preces var netikt piegādātas šādā termiņā. Preču piegādes termiņš, kurā tiek garantēta Preču piegāde ir 15 (piecpadmit) darba dienas pēc Pasūtījuma apmaksas dienas. Garentētajā piegādes termiņā nav iekļauts pēc pasūtījuma veidotas vai personalizētas preces izgatavošanas laiks.

6.7.

Par preču piegādes termiņu precēm, kas nav pieejamas Pārdevēja noliktavā, kā arī par preču piegādes iespēju un termiņu ārpus Latvijas Republikas teritorijas Puses vienojas atsevišķi. Informācija par to vai attiecīgā prece ir pieejama Pārdevēja noliktavā ir izvietota Interneta veikalā blakus attiecīgajai precei. Piegādei ārpus Latvijas Republikas teritorijas izvēlietie ‘’view cart’’ izvēlieties sadaļu ‘’Aprēķināt Piegādi&Nodokļus’’, lai saņemtu piegādes izmaksu aprēķinu.

6.8.

Ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu tādēļ, ka pasūtītās preces nav pieejamas, Pārdevējs var piegādāt Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu. Ja šādā gadījumā Pircējs, kurš ir Patērētājs, izmanto Atteikuma tiesības, izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pārdevējs. Ja Pārdevējs nepiegādā Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu, viņš par to informē Pircēju un atmaksā Pircējam visu veikto iemaksu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēmis Pircēja pasūtījumu.

6.9.

Pircējam ir tiesības saņemt pasūtītās un apmaksātās preces arī Pārdevēja tirdzniecības vietā, kas atrodas Krišijāņa Valdemāra ielā 3 (ieeja no Zvaigžņu ielas puses), Talsos, LV-3201. Preces var saņemt tikai pēc tam, kad Pārdevējs savā norēķinu kontā ir saņēmis samaksu pilnā apmērā par attiecīgajā pasūtījumā norādītajām precēm. Pārdevēja klientu apkalpošanas speciālists sazinās ar Pircēju un paziņo par iespēju saņemt preces, kad tā tiek izgatavota, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtījuma apmaksas dienas. Pirms preču saņemšanas Pārdevēja tirdzniecības vietā vēlams sazināties ar Pārdevēju un pārbaudīt pasūtījuma apmaksas saņemšanu.

6.10.

Lai veicinātu pēc iespējas ātrāku preču piegādi, norādāma pilnīga un precīza informācija par piegādes vietu (durvju kods, stāvs, precīza ēkas ieeja, ja tādas ir vairākas u.tml.). Pārdevējs nav atbildīgs par piegādes termiņa kavējumu, ja tas radies Pircēja nepilnīgi vai neprecīzi sniegtas informācijas dēļ.

6.11.

Preces tiek piegādāta izmantojot ārpakalpojumu.

6.12.

Pirms preces saņemšanas Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase) vai autovadītāja apliecība. Ja Pircējs ir fiziska persona un preci saņem tās pilnvarotais pārstāvis, uzrādāma notariāla akta formā izdota pilnvara. Ja Pircējs ir juridiska persona, preces saņēmējs uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošus dokumentus.

6.13.

Pirms preces pieņemšanas un rēķina parakstīšanas Pircējam jāpārbauda preces iepakojums. Konstatējot iepakojuma vai preces bojājumu, tas jānorāda preču pavadzīmē – rēķinā un par to jāziņo Pārdevējam uz elektroniskā pasta adresi info@demure.lv vai pa tālruņiem 22406824, 28693626.

6.14.

Par konstatētajiem preces bojājumiem Pircējam ir nekavējoties jāziņo Pārdevējam uz elektroniskā pasta adresi info@demure.lv vai pa tālruņiem 22406824, 28693626, vai Pārdevēja tirdzniecības vietā, kas atrodas Krišijāņa Valdemāra ielā  3 (ieeja no Zvaigžņu ielas puses) , Talsos, LV-3201.

 

7. Informācija par atteikuma tiesībām un preces atdošanu Pārdevējam.

 

7.1.

Patērētājam ir tiesības izmantot Atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības izmantojamas 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu, vai no līguma noslēgšanas dienas, ja par pirkumu daļēji vai pilnībā maksā izmantojot Patērētāja kreditēšanas līgumu. Atteikuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izmantojamas arī attiecībā uz Patērētāja kreditēšanas līgumu.

7.2.

Atteikuma tiesības izmantojamas iesniedzot Pārdevējam atteikuma veidlapu, kas pieejama sadaļā ‘’Atgriezt preci’’. Atteikuma veidlapas izmantošana nav obligāta, un tās vietā Patērētājs var iesniegt Pārdevējam rakstisku iesniegumu, kurā norādīts pasūtījuma numurs, preču nosaukums, pasūtījuma summa, Patērētāja vārds uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis un rekvizīti naudas atmaksai. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ Pārdevējam.

7.3.

Patērētāja pienākums ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam (ja prece vai lieta ir saņemta). Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Patērētāja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt Patērētājam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr Patērētājs nav atdevis preci vai arī nav iesniedzis preces atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus.

7.4.

Atdodamā prece jānogādā Pārdevēja tirdzniecības vietā, kas atrodas Krišjāņa Valdemāra ielā 3 (ieeja no Zvaigžņu ielas puses), Talsos, LV-3201. Ja Patērētājam nav iespēju nogādāt preci Pārdevējam, ir iespējams pasūtīt transportu preces piegādei no Patērētāja norādītās adreses, kas ir maksas pakalpojums.

7.5.

Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Patērētājs, izmantojot Atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

7.6.

Atdodamajai precei jābūt pilnā komplektācijā.

7.7.

Patērētājs nevar izmantot Atteikuma tiesības Noteikumu par distances līgumu 22. punktā minētajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

7.7.1.

preču cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt;

7.7.2.

preces tiek izgatavotas pēc Patērētāja norādījumiem vai ir neatvietojamas lietas, vai veselības un higiēnas apsvērumu dēļ (piemēram, ķermeņa kopšanas un higiēnas preces), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

 

8. Garantija un Patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci

 

8.1.

Interneta veikalā piedāvātajām precēm ir spēkā ražotāja sniegtā garantija, ja ražotājs tādu piedāvā. Garantijas termiņš un citi noteikumi ir norādīti preces aprakstā vai precei pievienotajos garantijas dokumentos. Garantija neietekmē tiesības, kas Patērētājam piešķirtas ar normatīvajiem aktiem.

8.2.

Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas Patērētājs atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam vai Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes. Par preces iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad ražotājs vai Pārdevējs nodevis un Patērētājs pieņēmis attiecīgo preci. Kārtību, kādā piesakāms un izskatāms Patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci un organizējama preces ekspertīze nosaka Ministru kabineta 2006. gada 01. augusta noteikumi Nr. 631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu“.

8.3.

Piesakot ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, Patērētājs Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

 

9. Pārējie noteikumi

 

9.1.

Starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais distances līgums stājas spēkā brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja veikto pasūtījumu un nosūtījis uz Pircēja elektroniskā pasta adresi (vai citādi) pasūtījuma apstiprinājumu, un tas ir spēkā līdz tā izpildei (samaksai un preces nodošanai), vai šo noteikumu 5.3. punktā minētajam gadījumam.

9.2.

Puses ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.

9.3.

Informācija par Pircēja sniegto datu apstrādi un aizsardzību ir norādīta Interneta veikala sadaļā „Privātuma politika”.

9.4.

Pušu tiesiskajām attiecībā tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti. Strīdi Pušu starpā tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja šādi Pusēm neizdodas vienoties, strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesu iestādes. Patērētājam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

 

10. Pircēju ievērībai

 

10.1.

Preču sortiments un cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Preces raksturojumā tiek izmantota ražotāja sniegtā informācija un attēli.

10.2.

Pārdevējs lūdz Pircēju ziņot par pamanītajām neprecizitātēm preces raksturojumā vai attēlā, sazinoties ar Pārdevēja klientu apkalpošanas konsultantiem pa tālruni +371 22406824, +371 28693626 vai rakstot uz e-pastu info@demure.lv.

10.3.

Visi attēli un apraksti Interneta veikalā izvietoti ar mērķi sniegt pilnīgu un precīzu informāciju par precēm. Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces.  Nepieciešamības gadījumā, lai precizētu preces specifikāciju un to raksturojošo informāciju, pirms preces iegādes sazinieties ar Pārdevēja klientu apkalpošanas konsultantiem pa tālruni +371 22406824, +371 25693626 vai rakstot uz e-pastu info@dmeure.lv.